Nergiz Koska
Web Sitemize Hoş Geldiniz.
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN. 
GÖNLÜNÜZCE NİCE YILLARA...
DOKTORUNUZ : NERGİZ KOSKA

Nergiz KOSKA, 04.11.1969 Ankara doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Almanya'da; lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra, 1993 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur.

Nergiz KOSKA, 1993'ten bu güne kadar kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir. Mezun olduğu günden bu yana akademik ve bilimsel çalışmaları yakından takip etmekte, kongre ve sempozyumlara katılarak diş hekimliğinin güncel bilgi ve uygulamalarını hastalarının hizmetine sunmaktadır.HASTA HAKLARI


      Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;


 

1.    Hizmetten genel olarak yararlanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,


 

2.    Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,


 

3.    Bilgilendirme:

Hastalar, durumlarıyla ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen tıbbi girişimleri ve her girişimin potansiyel risk ve yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu, tanı, prognoz, ve tedavinin gidişi konularını içerecek şekilde, sağlık durumları konusunda tam olarak bilgilenme hakkına, her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,


 

4.    Kuruluşunu seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,


 

5.    Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Hastalar, hem yüksek teknik standartlar hem de sağlık personeliyle arasındaki insani ilişkiler bakımından kaliteli sağlık hizmetleri hakkında, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,


 

6.    Bilgi isteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,


 

7.    Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,


 

8.    Rıza ve İzin:

Hastanın bilgilendirilmiş onayı herhangi bir tıbbi müdahalenin ön koşuludur. Dolayısıyla tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetlerden faydalanmaya,


 

9.    Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,


 

10.  Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,


 

11.  Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

 

 

12.  Saygınlık görme:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,


 

13.  Rahatlık:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,


 

14.  Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,


 

15.  Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,


 

16.  Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,


 

17.  Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, HAKKI VARDIR.


"Diş Hekimliğinde Web Sitesi Etik Kuralları" kapsamında yasal uyarı :
Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir.
Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez. 

Sayfayı Yazdır


exocad exocad Imetric Nergiz KOSKA Nergiz KOSKA